Dozowanie i mieszanie

Doskonała jakość i brak strat

Mieszanie zgodnie z recepturą: Opiera się ono na precyzyjnym dozowaniu oraz perfekcyjnym przygotowaniu płynów, gdyż nawet niewielkie niedokładności i nierozpuszczone cząstki obniżają jakość. Oprócz klasycznych systemów, oferujemy również w pełni zautomatyzowane systemy mieszania szarżowego lub ciągłego. Oprogramowanie do podawania surowców i receptur oraz do składowania jest opracowywane na miejscu. Zajmują się tym eksperci, którzy dokładnie wiedzą, jakie są potrzeby.

Nasze porftolio z zakresu „Dozowania i mieszania”:
Systemy mieszania szarżowego / Systemy mieszania ciągłego / Systemy rozpuszczania substancji sypkich / Systemy dyspersji / Oprogramowanie do podawania surowców, recepturowe i składowania

Dozowanie z uwzględnieniem:

KG

Wagi

LH

Przepływu objętościowego

KGH

Przepływu masowego

Oszczędna obróbka produktu i wysoka jakość

Zarówno soki, jogurty, konfitury, jak i inne liczne artykuły żywnościowe zawierają barwniki i aromaty. Produkty pasteryzowane, jak np. preparaty owocowe, barwniki i aromaty są już dodawane do surowego zestawu. Chociaż obciążenie mikrobiologiczne tych substancji składowych jest niewielkie, nadal istnieje ryzyko negatywnego oddziaływania (rekontaminacji) w przypadku aplikacji po zakończonym procesie pasteryzacji. Wadą takiego rozwiązania jest jednak ekspozycja barwników i aromatów na te same procesy, jakim podlega receptura wyjściowa, oraz obciążenia termiczne z powodu podgrzewania. Z tego powodu z jednej strony słabnie jakość, a z drugiej strony producent zmuszony jest do zwiększania dawek, aby uzyskać pożądany efekt.

Możliwe alternatywy

Takie metody, jak filtracja sterylizująca, jest mało skuteczna z tego powodu, iż filtry nie nadają się do stosowanie przy barwnikach i aromatach z uwagi na nagromadzone naleciałości. Z kolei dedykowany tylko barwnikom i armatom układ filtrów najczęściej nie jest możliwy do zastosowania z uwagi na różnorodność produktów i ich składników.

Stacja dozowania Ruland dla barwników i aromatów

Dozowanie barwników i aromatów
By zapewnić wysoką jakość w procesie produkcji, Ruland opracował specjalną stację dozowania barwników i aromatów. Zapewnia ona krótkotrwałe minimalne obciążenie termiczne substancji składowych dzięki bezpośredniej aplikacji w postaci pary. Tym sposobem Ruland oferuje metodę, która pozwala Klientowi na poprawę jakości przy jednoczesnej redukcji dozowanych ilości.

Warunkiem zastosowania tej technologii w produkcji artykułów żywnościowych jest użycie wody lub kondensatu w celu uzyskania produktu końcowego, gdyż w stosunku do pasteryzowanych ilości na każde 10°C w procesie podgrzewania przypada ok. 2 % kondensatu.

Założenia technologiczne

Opisana procedura dozowania barwników i aromatów zakłada wstępne zgromadzenie substancji składowych w zbiorniku oraz ich podgrzanie do odpowiedniej temperatury w ułamku sekundy za pośrednictwem zasilanego parą spożywczą układu aplikacyjnego. W ten sposób możliwy jest skok temperatury w czasie jednego obiegu do ok. 70°C. Oznacza to, że przy temperaturze wyjściowej rzędu 20°C uzyskuje się w trybie natychmiastowym temperaturę pasteryzacji 90°C. Jeśli konieczne są wyższe temperatury, wtedy barwniki i aromaty są wstępnie podgrzewane do poziomu 50°C, zanim nastąpi skokowy wzrost temperatury następnie składniki są wtryskiwane przez aseptyczny kanał transferowy bezpośrednio do składowanego na zimno i aseptycznie produktu. To powoduje ich natychmiastowe schłodzenie do temperatury poniżej krytycznego poziomu. Na całej długości kanału transferowego można ewentualnie wygenerować dodatkowo określony czas utrzymywania wysokiej temperatury.

Stacja dozowania jest w pełni zautomatyzowana. Przepływomierze dokładnie kontrolują strumienie ilościowe. Dla barwników i aromatów stosuje się mierniki przepływu masowego, ponieważ substancje aromatyczne nie pozwalają na ich pomiar drogą indukcyjną. W zależności od stosowanych składników konstrukcja stacji uwzględnia też wymogi dyrektywy ATEX.

Dzięki takim rozwiązaniom stacja dozowania barwników i aromatów stanowi dla wszystkich użytkowników kolejny moduł zrównoważonego procesu produkcyjnego w połączeniu z oszczędną gospodarką składnikami i wysoką jakością produktu.

Porozmawiaj z nami!

Z przyjemnością doradzimy Ci osobiście.

    Po przesłaniu formularza kontaktowego przetwarzamy i przechowujemy twoje dane osobowe w celu obsługi twojego zapytania. Nasza polityka prywatności zawiera nasze wytyczne w zakresie przetwarzania i usuwania danych.