Higieniczne projektowanie przy produkcji płynów

Higieniczne projektowanie sposobem na wysoką jakość i bezpieczeństwo produktów

Normy dotyczące bezpieczeństwa urządzeń i produktów zawierają jasne wytyczne, których celem jest zapewnienie tak bezpieczeństwa, jak i ochrony zdrowia przy produkcji żywności i produktów farmaceutycznych. Higieniczne projektowanie instalacji, maszyn i komponentów jest ważnym aspektem wdrażania tych przepisów. Dziedzina ta zyskuje coraz bardziej na znaczeniu w produkcji wyrobów kosmetycznych, w biotechnologii i przemyśle chemicznym. W tym kontekście rosną również wymagania dotyczące konstrukcji, materiałów i jakości powierzchni wszystkich elementów instalacji. Konstruktorom firmy Ruland chodzi o coś więcej niż tylko połączenie dostępnych na rynku komponentów w doskonale higieniczny i funkcjonalny system. Nasza wiedza specjalistyczna w zakresie branży spożywczej i farmaceutycznej pozwala nam łączyć wysoką wydajność instalacji z wysokim poziomem bezpieczeństwa eksploatacyjnego. W aspekcie higienicznego projektowania nie mniej ważna jest także kwestia szybkiego i skutecznego czyszczenia. Ruland kreuje rozwiązania dostosowane do potrzeb klientów, w oparciu o posiadane wieloletnie doświadczenia w zakresie budowy instalacji i procesów aseptycznych z zastosowaniem higienicznego projektowania.

 

Higieniczne projektowanie jest równoznaczne z zapobieganiem ryzyku zanieczyszczenia

Stan higieniczny jest pochodną projektu, konstrukcji i użytego materiału

Wdrożona przez nas jednorodna koncepcja, pozwala ograniczyć do minimum zanieczyszczenie produktu osadami oraz przenikanie obcych substancji i mikroorganizmów. Higieniczne projektowanie oznacza konieczność osiągnięcia optymalnych warunków higienicznych w instalacji i zapewnienie higienicznego procesu produkcji. Wymagany poziom higienicznego projektowania instalacji sprawdzamy indywidualnie w przypadku każdego klienta. Konstruując nasze instalacje, zwracamy uwagę na jakość powierzchni, szczeliny, przestrzenie martwe i strefy, w których produkt nie przepływa, gdyż tam mogą gromadzić się osady. Ograniczamy do minimum liczbę połączeń niestałych. Badamy endoskopowo jakość spawów. Używamy głównie stali nierdzewnej chromowo-niklowej, aby zapewnić obojętność materiału, z którego wykonana jest instalacja i jej elementy. Właściwości techniczne stali chromowo-niklowej pozostają stabilne w szerokim spektrum temperatur. W każdym przypadku dostosowujemy rodzaj stopu do wymagań klientów. Nasi inżynierowie analizują nie tylko tworzywa metaliczne, ale także elastomery używane np. do uszczelniania.

Nie ma higienicznego projektowania bez odpowiedniego czyszczenia instalacji

Optymalny poziom czyszczenia można uzyskać dzięki stosowaniu systemu mycia w obiegu zamkniętym "Cleaning in Place" (CIP) i innych technik

Instalację technologiczną firmy Ruland można po zakończeniu produkcji lub przy zmianie partii łatwo czyścić i dezynfekować przy pomocy systemów CIP lub innych technik czyszczenia (SIP/Whirlwind). Zamknięty system czyszczenia w instalacji sprawia, że jest ona szybko gotowa do wznowienia produkcji. Higieniczne projektowanie uwzględnia również bezpośrednie otoczenie instalacji. Ważne jest rozróżnienie między procesem otwartym i zamkniętym. Należy zagwarantować łatwość czyszczenia powierzchni zewnętrznych. Każda ciecz powinna bez trudu wypływać z pojemników, rur i innych miejsc. Konstrukcja instalacji zapobiega przedostawaniu się do niej jakichkolwiek płynów, substancji organicznych lub materiałów eksploatacyjnych.

Higieniczne projektowanie dotyczy również elementów automatyki

Elementy sterowania systemem, monitorują przebieg higienicznego procesu produkcji

Również komponenty elektryczne i system sterowania korespondują z zasadami higienicznego projektowania. W środowisku higienicznym bardzo ważna jest możliwość łatwego czyszczenia szaf sterowniczych. Nie mogą gromadzić się w nich żadne ciecze. System automatyki stale monitoruje całą instalację. Czujniki i inteligentne sterowanie pozwalają na bieżącą informację o stanie układu a nowoczesny system kontroli dokumentuje higieniczną czystość produkcji i zapewnia identyfikowalność.

 

Obsługa serwisowa jest pomocna w spełnianiu wymogów higienicznego projektowania w trakcie bieżącej eksploatacji

Dzięki regularnym zabiegom konserwacyjnym instalacja pozostaje w stanie higienicznie czystym

Sama budowa instalacji skonstruowanych zgodnie z zasadami higienicznego projektowania ułatwia przeprowadzanie prac konserwacyjnych. Każda część systemu jest łatwo dostępna. Dzięki temu nasi technicy serwisowi mogą szybko zdemontować, w krótkim czasie oczyścić i w prosty sposób ponownie zamontować części instalacji. Podczas serwisowania i konserwacji technicy sprawdzają każdą uszczelkę i od razu wymieniają uszkodzone części. Aby zapewnić niezakłócony przepływ informacji zwrotnych do systemu sterowania, serwisanci regularnie sprawdzają układy pomiarowe i kontrolne, a w razie potrzeby ponownie je kalibrują. Konserwatorzy sprawdzają również szczelność i ogólny stan instalacji. Kontrola i usuwanie zauważalnych plamek zapewniają płynną, higieniczną pracę instalacji w trakcie procesu.

 

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat higienicznego projektowania?

Doradztwem i wiedzą na temat obowiązujących przepisów służą różne organizacje

Liczne organizacje oferują poradniki i informacje na temat higienicznego projektowania. Więcej wiadomości na ten temat można znaleźć na odpowiednich stronach internetowych, między innymi Europejskiej Grupy Inżynierii Higienicznej i Projektowania EHEDG (ehedg.org). Liczne organizacje oferują poradniki i informacje na temat higienicznego projektowania. Więcej wiadomości na ten temat można znaleźć na odpowiednich stronach internetowych, między innymi Europejskiej Grupy Inżynierii Higienicznej i Projektowania (EHEDG). Dyrektywy EHEDG są źródłem wytycznych dotyczących higienicznego projektowania instalacji i są zgodne z wymogami, które sami w tym zakresie formułujemy.

    Po przesłaniu formularza kontaktowego przetwarzamy i przechowujemy twoje dane osobowe w celu obsługi twojego zapytania. Nasza polityka prywatności zawiera nasze wytyczne w zakresie przetwarzania i usuwania danych.