Fermentatory i bioreaktory

Doskonała technologia dla wysoce wrażliwych procesów

Fermentatory i bioreaktory naszej produkcji służą do skutecznej i bezpiecznej hodowli komórek i mikroorganizmów, drożdży i bakterii. Procesy organiczne są wysoce wrażliwe i wymagają zaawansowanej technologii zgodnej z Dobrą Praktyką Wytwarzania (GMP). Przede wszystkim jednak zarządzanie procesem musi być zgodne z przebiegiem procesu organicznego. Jest to szczególnie istotne w przypadku fermentatorów do hodowania bakterii i komórek zwierzęcych, procesów tlenowych i beztlenowych, procesów ciągłych i półciągłych, sterylnego dodawania pożywki oraz do sterylizacji pożywki in-situ. Posiadamy rozległą wiedzę odnośnie konstrukcji systemów aseptycznych. Dzięki doświadczeniu zyskanemu przy dużej liczbie projektów farmaceutycznych, projektujemy i konstruujemy fermentatory i bioreaktory jako systemy pilotażowe lub jako jednostki przemysłowe na dużą skalę. Równocześnie dostosowujemy technologię procesową oraz urządzenia do Twoich specyficznych produktów i wymagań.

Budowa i działanie fermentatora

Unikatowe produkty wymagają niestandardowych fermentatorów

Niezależnie od przeznaczenia, fermentatory, mają podobną strukturę i konstrukcję higieniczną. Składają się one z pojemnika ze stali nierdzewnej, modułu gazującego, sterylnego filtra i wymiennika ciepła, a także urządzenia mieszającego, jakie wyposażone jest w odpowiednie mieszadło.

Odpowiednie czujniki i przetworniki pomiarowe w sposób ciągły kontrolują m.in. poziom napełnienia, tlen, dopływ składników odżywczych, temperaturę, wartość pH i w razie potrzeby tworzenie się piany. Wartości są przekazywane do centralnej jednostki sterującej (SPS) i rejestrowane.

Konsekwentnie dostosowujemy technologię procesową fermentatorów do produktów i wymagań klienta. Wykorzystujemy naszą wszechstronną specjalistyczną wiedzę w zakresie budowy aseptycznych instalacji do procesów beztlenowych i tlenowych, do sterylnego dodawania pożywek lub do sterylizacji pożywek na miejscu.
Może to dotyczyć procesów wsadowych, w których bioreaktor jest całkowicie napełniany i ponownie opróżniany po upływie czasu reakcji.
Każdy bioreaktor i fermentator skonstruowany przez Ruland jest przystosowany do CIP lub SIP.

Fermentatory w procesie produkcji

procesy wyższego i niższego szczebla uzupełniają łańcuch produkcyjny

Ruland dostarcza fermentory i bioreaktory w wielu rozmiarach: od instalacji pilotażowych w skali laboratoryjnej po duże fermentory przemysłowe. Pomagamy dostosować zakup do skali projektu w tych przypadkach, w których produkcja, procesy lub produkty mają być najpierw testowane w małym zakresie.
Następnie, stopniowo zwiększamy wielkość pojemników, skalę mieszania, gazowania i innych procesów, stosując przy tym spójne procedury i zintegrowane oprogramowanie sterujące.
Przed wytwarzaniem produktu końcowego na skalę przemysłową, wykorzystujemy naszą wiedzę specjalistyczną do uzupełnienia technologii procesu o odpowiednie moduły instalacji. Obejmuje to m. in. dostarczanie mediów z różnych pojemników lub zbiorników, mieszanie surowców i ich przygotowanie – obróbkę termiczną, filtrację, przechowywanie itp.

Specjaliści firmy Ruland projektują również późniejsze etapy procesu, na przykład aseptyczne opróżnianie pojemnika fermentacyjnego i dalsze przetwarzanie – przechowywanie, ekstrakcję, filtrację, separację czy aseptyczny transport do procesu butelkowania.
Procesy produkcji przemysłowej na dużą skalę często obejmują kaskady fermentacyjne zoptymalizowane pod kątem wydajności. W takim systemie kaskadowym sfermentowany produkt jest przenoszony z jednego pojemnika do następnego większego, w celu wytwarzania produktu w dużej ilości.

Porozmawiaj z nami!

Z przyjemnością doradzimy Ci osobiście.

    Po przesłaniu formularza kontaktowego przetwarzamy i przechowujemy twoje dane osobowe w celu obsługi twojego zapytania. Nasza polityka prywatności zawiera nasze wytyczne w zakresie przetwarzania i usuwania danych.