Systemy odgazowania

Maksymalna stabilność jakości i smaku produktu

Gazy w cieczach, takie jak tlen, wpływają na smak, kolor i stabilność, a co za tym idzie na trwałość produktów końcowych. Nasze urządzenia do odgazowywania próżniowego zmniejszają zawartość tlenu w produktach, a tym samym ograniczają ich utlenianie. Jednocześnie udaje nam się zachować cenne aromaty produktów.

Delikatne odgazowanie cieczy

Urządzenia do odgazowywania próżniowego to bardzo popularne systemy odprowadzające gaz z cieczy

W produkcji napojów, żywności i produktów farmaceutycznych wykorzystuje się urządzenia odgazowujące do odpowietrzania płynów, ponieważ niska zawartość tlenu poprawia jakość i stabilność produktów.

Urządzenia do odpowietrzania próżniowego są również wykorzystywane do odgazowywania wody w celu jej przygotowania jako podstawowego składnika wielu produktów. Dzięki temu jest ona gotowa do dalszego przetwarzania. Im wyższa temperatura produktu, tym łatwiej uwalniają się z niego gazy. Połączenie energii cieplnej i podciśnienia prowadzi do optymalnego odgazowania cieczy.

Ze względu na fakt, że temperatura robocza urządzenia do odgazowywania próżniowego jest w okolicach punktu wrzenia, z produktu uwalniają się lotne aromaty. Aby zachować te aromaty, do urządzenia odgazowującego dodajemy skraplacze. Używamy ich do kondensacji oparów (mieszaniny pary wodnej i aromatów) i doprowadzenia ich z powrotem do produktu w zbiorniku urządzenia. Jest to możliwe w procesie jedno- lub dwustopniowej kondensacji pary wodnej z jednoczesnym odzyskiwaniem aromatów. Dodatkowo możliwe jest włączenie oddzielnych zespołów chłodzących do skraplania aromatów na module. Dzięki temu chłodzenie jest niezależne od źródeł zewnętrznych.

Urządzenia odgazowujące

w wykonaniu higienicznym oraz w konstrukcji kompaktowej i modułowej

Ruland buduje urządzenia do odgazowywania w wykonaniu higienicznym zgodnie z wytycznymi EHEDG. Dzięki tej konstrukcji produkowane przez nas urządzenia do odgazowywania spełniają nasze wysokie wymagania w zakresie higieny. Kompaktowe urządzenia do odgazowywania cieczy mogą być zintegrowane z istniejącymi instalacjami z zachowaniem oszczędności miejsca. Już w fazie wyceny bierzemy pod uwagę zarówno wymagania produktowe, jak i potrzeby klienta. Sterownik PLC lub inny, bardziej zaawansowany system sterowania  gwarantuje nadzór i wizualizację procesu dla naszych systemów odgazowywania.

Potrzebujesz więcej informacji na temat odgazowywania?

Z przyjemnością doradzimy Ci osobiście.

    Po przesłaniu formularza kontaktowego przetwarzamy i przechowujemy twoje dane osobowe w celu obsługi twojego zapytania. Nasza polityka prywatności zawiera nasze wytyczne w zakresie przetwarzania i usuwania danych.