Ciecze jonowe jako „zielony” rozpuszczalnik

Firma Ruland podjęła bliską współpracę z TULICON GmbH oraz Uniwersytetem w Moguncji w celu opracowania technicznie wykonalnej metody produkcji przyjaznych dla środowiska cieczy jonowych. Dzięki opracowaniu i wdrożeniu tej metody, powstała możliwość efektywnej ekonomicznie przemysłowej produkcji cieczy jonowych.

Czym są ciecze jonowe?

Ciecze jonowe to stopione sole o temperaturze topnienia poniżej 100°C.

Nie parują one podczas rozkładu termicznego, są przewodzące i niepalne. Pomimo faktu, że ich wyjątkowa przyjazność dla środowiska oraz szeroki zakres zastosowania stanowiły znaczące zalety, ciecze jonowe nie były, poza kilkoma wyjątkami, stosowane w przemyśle. Było to związane z bardzo wysokimi kosztami ich produkcji. Niezależnie od zastosowania: w przemyśle chemicznych, papierniczym, włókiennym, petrochemicznym, elektrochemicznym, czy systemach fotowoltaiki: ciecze jonowe w wielu przypadkach stanowią zamiennik niebezpiecznych dla środowiska substancji chemicznych.

Ciecze jonowe

Przykład zastosowania zielonej alternatywy.

Dobry przykład zastosowania cieczy jonowych jako „zielonej” alternatywy dla konwencjonalnie używanych substancji chemicznych pochodzi z przemysłu włókien sztucznych. Zazwyczaj stosuje się w nim duże ilości toksycznych i szkodliwych dla środowiska substancji chemicznych w celu rozpuszczania celulozy i produkcji pulpy włókienniczej. Zastosowanie cieczy jonowych pozwala na uproszczenie procesu produkcji. Mogą one zastąpić substancje chemiczne stanowiące zagrożenie dla zdrowia i środowiska. Co więcej, nadają się one do niemal pełnego ponownego przetworzenia.

Zwiększenie skali procesu laboratoryjnego

Specjalny zakład produkujący ciecze jonowe.

Doskonała wydajność i jakość produktu opracowanego procesu zostały potwierdzone w środowisku laboratoryjnym przez grupę roboczą prof. dra Holgera Löwa z Uniwersytetu Johannesa Gutenberga w Moguncji. Technikę tę przeniesiono do zakładu produkcyjnego zbudowanego przez firmę Ruland w celu uzyskania produkcji na większą skalę, jest ona nadal udoskonalana. Pierwsze próby przeprowadzone w układzie testowym dały bardzo obiecujące rezultaty, przekraczające oczekiwania zaangażowanych w nie osób.

W ten sposób firma Ruland odkrywa nowe terytoria i potwierdza swoje kompetencje w zakresie budowy zakładów przemysłowych. Pomimo faktu, że zakład zaprojektowano i zbudowano jako projekt specjalny, zastosowano wiele części standardowych, a komponenty specjalne zaprojektowano tylko w razie konieczności. Doskonały projekt sterowania i procesu wraz z wymaganymi technologiami pomiarów i sterowania są kluczowymi składnikami skutecznego wdrożenia projektu.

Chcesz dowiedzieć się więcej o cieczach jonowych?

Skontaktuj się z nami!

    Po przesłaniu formularza kontaktowego przetwarzamy i przechowujemy twoje dane osobowe w celu obsługi twojego zapytania. Nasza polityka prywatności zawiera nasze wytyczne w zakresie przetwarzania i usuwania danych.