Hydrolizaty białek

Zasobooszczędna produkcja oraz przetwórstwo białek i hydrolizatów białek

Dzięki innowacyjnym rozwiązaniom inżynierii procesowej możliwe jest pozyskanie, przetwarzanie i oczyszczanie białek oraz hydrolizatów białek ze źródeł roślinnych i odzwierzęcych przy zapewnieniu oszczędności zasobów. Ruland Engineering & Consulting opracowuje zindywidualizowane elementy systemów i procesy do różnych zastosowań:

Wirówki / Separatory / Systemy mikrofiltracji / Instalacje do diafiltracji / Systemy ultrafiltracji / Stacje nanofiltracji / Systemy czyszczenia / Systemy mycia wielostrefowego CIP (clean-in-place)

Usuwanie materiałów mętnych

Wirówki, separatory i membrany ceramiczne służą do oddzielania białek

Szczególne know-how jest niezbędne nawet na etapie obróbki wstępnej: za pomocą wirówek i separatorów poszczególne składniki roztworu (tłuszcz, woda, białka) zostają oddzielone i oczyszczone. Usuwane są składniki stałe i tłuszcze. Parametry procesowe, a także urządzenia i filtry, muszą być idealnie dopasowane do wyrobu – istotne znaczenie w membranach ma optymalna wielkość porów. Wstępne oczyszczanie jest jednym z najważniejszych kroków, ponieważ od tego zależy jakość wyrobu końcowego.

zdjęcie układu filtracji dla protein

Wydajne odsalanie dzięki diafiltracji

Ultrafiltracja i nanofiltracja

W przypadku konkretnych wyrobów i stopni jakości konieczne jest częściowe odsalanie. W tym celu używa się nie tylko wymieniaczy jonów, lecz również membran. Membrany ultra- i nanofiltracyjne nie tylko usuwają sole jednowartościowe i wielowartościowe, ale także ługi macierzyste, przyprawy i substancje zapachowe. Możliwy jest dodatkowy etap diafiltracji pozwalający na wypłukanie jeszcze większej ilości soli z wyrobu.

Optymalne łączenie zagęszczania i osuszania

W celu poprawy zagęszczania białek

Jeżeli zagęszczanie uzyskiwane za pomocą membran nie jest wystarczające, wówczas w procesie zaleca się przeprowadzanie operacji w połączeniu z odparowaniem. Zaletą tej metody jest możliwość wyboru w każdym przypadku optymalnego punktu przeniesienia. Z jednej strony membrany są odciążane, a z drugiej strony wyparka jedno- lub wieloetapowa może mieć mniejsze gabaryty – oszczędzanie zasobów przy zachowaniu najwyższej jakości!

zdjęcie urrządzenia RO

Filtracja i czyszczenie

Uzdatnianie wody oszczędzające zasoby

Intensywne procesy odbywające się w wodzie wymagają wydajnego uzdatniania wody przemysłowej o charakterze narastającym lub zmniejszania jej zużycia. Ruland optymalizuje uzdatnianie wody przy pomocy odpowiedniej technologii filtracyjno-membranowej. Dzięki optymalizacji mniej wody odpływowej z materiałem organicznym dociera do instalacji uzdatniania wody, osiągając stopień ponownego wprowadzenia do obiegu na poziomie nawet do 80%.

Hydrolizat białek, roztwory białkowe

i procesy przetwarzania białek

Białka odzwierzęce i roślinne, a także hydrolizaty białkowe są ekstrahowane z wyrobów takich jak wołowina, wieprzowina, drób, jajka, zwierzęta morskie, wyroby mleczarskie czy rośliny. Specjalista nie tylko odróżnia źródła białek, lecz również rozróżnia pomiędzy białkami roztwarzanymi, hydrolizowanymi i nieroztwarzanymi. Aminokwas, który jest pozyskiwany z hydrolizy lub późniejszej obróbki, jest często używany w kosmetykach lub w branży pielęgnacyjnej albo w postaci białka w proszku bądź batonów białkowych w formie suplementu diety dla sportowców.

Hydrolizat białkowy, m.in. hydrolizat białka ryb i hydrolizat kolagenowy, składa się z białek odzwierzęcych i roślinnych. Z pomocą odpowiednich enzymów białka są rozdzielane na części: polipeptydy, peptydy i aminokwasy.

Roztwory białkowe w prawie niezmienionej postaci zachowują cechy funkcjonalne takie jak żelatynowanie, spienianie i zdolność wiązania wody. Tego rodzaju izolaty białkowe lub koncentraty białkowe często składają się z białka grochu, białka ziemniaczanego, białka ryb, żelatyny lub wyrobów mleczarskich.

Porównywalne procesy przetwarzania białek są stosowane w różnych sektorach do tworzenia białek, np. przy produkcji izolatu białka serwatkowego, filtracji klarującej i zagęszczaniu roztworów białkowych, strącaniu izoelektrycznym, dostosowując pH roztworów białkowych, przy oczyszczaniu i zagęszczaniu białek, gdy należy stosować najwyższe wymogi farmaceutyczne, jak i przy produkcji białek w fermentorach. Zakres stosowania białek dowolnej jakości jest ogromny i istnieje tak wiele możliwości przetwarzania białek, że w większości przypadków rozwiązania zindywidualizowane są wydajniejsze niż procesy standardowe. System funkcjonuje bezproblemowo i wydajnie wyłącznie wówczas, gdy wszystkie jego elementy zostały w sposób optymalny skoordynowane. W tym celu ściśle współpracujemy z naszym klientem.

Czy produkujecie białka i roztwory białkowe?

Który wymóg dotyczący procesu spełniacie?

    Po przesłaniu formularza kontaktowego przetwarzamy i przechowujemy twoje dane osobowe w celu obsługi twojego zapytania. Nasza polityka prywatności zawiera nasze wytyczne w zakresie przetwarzania i usuwania danych.