Planowanie i realizacja procesu technologicznego w nowym zakładzie produkcyjnym w Mönchengladbach

W roku 2006 Ruland Engineering & Consulting dostarczył zakład produkcyjny północnoamerykańskiej spółce zależnej ELOPAK w Detroit, w USA. W zakładzie wykonuje się mieszanie, obróbkę cieplną i produkcję gotowych produktów sterylnych dostarczanych z zachowaniem ciągłości łańcucha chłodniczego, które są wykorzystywane do sprawdzania poprawnego działania napełniarki aseptycznej (badanie sterylności). Instalacja składa się ze zbiornika z mieszalnikiem o pojemności 8.000 l, instalacji UHT, sterylnego zbiornika o pojemności 14.000 l i instalacji CIP.

Nowy zakład produkcyjny dla producenta instalacji do napełniania w warunkach aseptycznych

Grupa ELOPAK z siedzibą w Norwegii i oddziałami na całym świecie, między innymi w Speyer, Paderborn i Mönchengladbach jest jednym z czołowych dostawców systemów opakowaniowych i systemów napełniania aseptycznego dla produktów ciekłych i artykułów spożywczych również o konsystencji pasty. Początkowo firma Ruland otrzymała zapytanie dotyczące zaplanowania realizacji przeniesienia zakładu z USA do Niemiec. W trakcie prowadzonych rozmów ujawnił się rzeczywisty charakter projektu:

W Mönchengladbach, nowy zakład produkujący napełniarki aseptyczne, który miał być zbudowany od podstaw. Opracowanie projektu koncepcyjnego budynku było już w toku. W trakcie dalszych rozmów z klientem, jego architektem i projektantem budynków uzyskano dalsze szczegóły projektu. Oprócz przeniesienia zakładu z USA, projekt obejmował wszystkie układy peryferyjne, takie jak kompletny system zasilania.

logo Elopak

Konsultacje ze szczegółowym planowaniem

W ciągu dwóch-trzech miesięcy od zamówienia projektu konsultingowego, na placu budowy odbywały się regularne spotkania wszystkich stron, podczas których określone zostały konkretne parametry, takie jak projekt posadzki, odprowadzania ścieków, maksymalnego obciążenia, wielkości otworów doprowadzających, wymagania dotyczące zasilania, potrzeby dotyczące oczyszczania ścieków itp. Firma Ruland opracowała plan sytuacyjny zakładu i kompletny schemat blokowy  obejmujący wszystkie systemy peryferyjne. Projekt rurociągów został przedstawiony w nowoczesnej technologii 3D. Ponadto opracowano koncepcję zagospodarowania ścieków i koncepcję dużego zapotrzebowania na wodę z sieci komunalnej. Oprócz tego zaplanowano przyłącza mediów i energetyczne maszyn napełniających.

Dostawa i montaż urządzeń w nowym zakładzie

Ostateczny plan główny firmy Ruland przekonał klienta a firma otrzymała zamówienie na realizację instalacji opracowanych na etapie konsultingu. Zakład w Detroit został zdemontowany, wysłany do Niemiec i ponownie w całości zmontowany w Möchengladbach. Ponadto wykonano następujące instalacje: instalacja chłodzenia, wytwornica pary, wytwornica sprężonego powietrza, część niskonapięciowa obszaru technologicznego, zbiornik buforowy wody komunalnej, zbiornik buforowy ścieków z systemem monitorowania wartości pH i temperatury, instalacja dozowania chemikaliów oraz podłączenie do agregatu sterylnego powietrza.

Istniejące instalacje technologiczne zostały także częściowo zmodyfikowane a dział serwisowy firmy Ruland przeprowadził serwis i wzorcowanie całości. Wymagania związane z produkcją firmy ELOPAK spowodowały konieczność realizacji przedsięwzięcia wg bardzo napiętego harmonogramu. Ze względu na doskonałą współpracę między wszystkimi stronami uczestniczącymi w inwestycji, mimo wysoko postawionych wymagań, zakład został oddany do eksploatacji i przekazany firmie ELOPAK zgodnie z harmonogramem.

Czy chcieliby Państwo dowiedzieć się więcej o naszym procesie technologicznym?

Miło nam będzie otrzymać Państwa pytania!

    Po przesłaniu formularza kontaktowego przetwarzamy i przechowujemy twoje dane osobowe w celu obsługi twojego zapytania. Nasza polityka prywatności zawiera nasze wytyczne w zakresie przetwarzania i usuwania danych.