Projektowanie instalacji dopasowanej do indywidualnych potrzeb Klienta obejmuje wiele szczegółów

Jakie kwestie należy wziąć pod uwagę w zapytaniu dotyczącym inżynierii procesowej i projektowania instalacji?

Przygotowanie oferty na instalację technologiczną to proces opierający się na wielu aspektach. W zależności czy oczekujesz szybkiej, budżetowej wyceny czy też szczegółowej oferty, zakres wymaganych informacji będzie różny. Im więcej jednak danych będziemy posiadać, tym łatwiej określimy Twoje wizje i oczekiwania w zakresie technologii procesowej. Prosimy o podanie tych danych wraz z zapytaniem. W zależności od szczegółowości przesłanych informacji, odpowiemy przedstawiając pierwszą wycenę lub zadając jeszcze więcej pytań, celem dopasowania oferty do indywidualnych potrzeb.

W przypadku, gdy masz już kompleksową koncepcję, ale nie jesteś pewien, jakie rozwiązanie będzie dla Ciebie najlepsze w dłuższej perspektywie czasu, przyjrzymy się szczegółom w projekcie konsultingowym! W ten sposób znajdziemy najlepsze rozwiązanie dla Twojego systemu produkcyjnego.

 

 

Inżynieria procesowa_opisywanie projektu

1. Ogólny opis "jednostki procesowej" projektu

Opisz projekt budowy instalacji i swój cel

Jaki jest generalny cel, który chcesz osiągnąć w swoim zakładzie? Wyższe moce produkcyjne, lepsza jakość produktu, wyższy poziom higieny, dłuższy cykl życia produktu, itp?
Równie ważne informacje dotyczą miejsca realizacji projektu.

Inżynieria procesowa_produkt

2. Produkt

Opisz produkt, który będzie przetwarzany przez instalację

Potrzebujesz instalacji technologicznej do produkcji żywności, farmaceutyków, środków ochrony zdrowia, produktów biotechnologicznych czy innych? Co będzie produkowane w instalacji? Czy będą to różne produkty? Czy będzie wiele zmian produktów?

Inżynieria procesowa_surowce

3. Surowce

Skoncentruj się na podstawach jednostki produkcyjnej

Jakich surowców używasz do produkcji? W jakim stanie i w jakiej ilości je otrzymujesz? W jakich opakowaniach je przechowujesz i wprowadzasz do procesu (np. pojemniki, worki)? Jakie są właściwości chemiczne i fizyczne tych materiałów (np. stężenie, lepkość)? Poinformuj nas również o właściwościach Twojego produktu końcowego.

Inżyniria procesowa_przebieg procesu

5. Projektowanie instalacji, procesy i pomieszczenia

Podaj informacje dotyczące procesu i dostępnych pomieszczeń. Oba punkty mają wpływ na projekt instalacji

Przegląd istniejącego procesu jest ważny ze względu na konieczność włączenia jednostki do istniejącego systemu produkcyjnego. Do oceny dostępnej powierzchni pomocny jest plan budynku. Ponadto, jeśli planujesz zupełnie nowy proces produkcyjny wszelkie informacje na temat zakładu będą niezbędne. Jeśli chcesz, abyśmy sprawdzili technologie, które stosujesz, zaznacz to w swoim zapytaniu.

Zdjęcie urządzenia do produkcji miodu

6. Istniejące instalacje

Określ swoje oczekiwania w zakresie montażu instalacji, jej integracji, interfejsów i demontażu istniejących układów

Czy w zakres dostawy mają wejść wyłącznie nowe elementy instalacji? Czy nowa technologia procesowa powinna zostać zintegrowana z istniejącymi na zakładzie urządzeniami? Czy posiadasz schematy P&ID? Im więcej szczegółów mamy, tym szybciej i łatwiej możemy planować urządzenia i ustalić harmonogram działania. Kto wykonuje niezbędne prace demontażowe? Kto organizuje transport?

Wizualizacja 3d rurociągów

7. Techniczne projektowanie instalacji

Pomyśl o wymaganiach technicznych, takich jak projekt higieniczny, szczegóły budowy instalacji itp.

Musimy wziąć pod uwagę wiele detali podczas wykonywania podstawowych i szczegółowych prac inżynieryjnych dotyczących Twojej instalacji. Indywidualne wymagania, higieniczna konstrukcja urządzenia, łatwy dostęp do modułów instalacji, prosta obsługa, programowanie sekwencji, projektowanie szaf sterowniczych i zasilających oraz wiele innych punktów.

Zdjęcie szaf elektrycznych

8. Automatyzacja procesu

Określ szczegóły sterowania procesu

Jakiego poziomu automatyzacji potrzebujesz? Jakie funkcje powinny być sterowane w sposób automatyczny? Jak wygląda obecna wizualizacja? Jakie są Twoje potrzeby w zakresie dokumentacji i rejestracji danych?

Zdjęcie czujnika przewodności

9. Elementy standardowe

Określ stosowane standardy

Czy posiadasz jakieś standardowe elementy w technice procesowej lub systemie automatyki?

Inzynieria procesowa w dłuższej perspektywie

10. Cele długoterminowe

Zastanów się nad planem średnio- i długoterminowym

Jaki jest Twój cel produkcyjny za 5 lub 10 lat? Czy planujesz wprowadzenie dodatkowych produktów do swojej oferty? Czy planujesz zwiększoną sprzedaż i większe moce produkcyjne? Rozważmy te możliwości już na pierwszym etapie planowania jako możliwe udoskonalenia systemu.

Zdjęcie zbiorników

Istnieje wiele opcji w zakresie projektowania instalacji i technologii procesowej.

Im więcej szczegółów nam podasz, tym bardziej dopasowana do Twoich potrzeb będzie oferta.

Czy wciąż wiele kwestii w Twoich planach produkcyjnych jest jeszcze otwartych? – Skontaktuj się z nami a wspólnie dopracujmy szczegóły!

    Po przesłaniu formularza kontaktowego przetwarzamy i przechowujemy twoje dane osobowe w celu obsługi twojego zapytania. Nasza polityka prywatności zawiera nasze wytyczne w zakresie przetwarzania i usuwania danych.