Automatyzacja procesów produkcyjnych

- najnowsze rozwiązania firmy Ruland

Kluczowym elementem projektowania nowoczesnych linii technologicznych jest zdefiniowanie potrzeb i oczekiwań odbiorcy
W oparciu o tę wiedzę, firma Ruland opracowuje rozwiązanie optymalne pod względem technologicznym.
Pisanie programów sterujących pracą urządzeń odbywa się równolegle z procesem tworzenia schematu P&ID, schematów elektrycznych i rysunków 3D. Na tym etapie priorytetem staje się określenie danych wejściowych i wyjściowych do poszczególnych procesów wraz z ich sekwencjami sterującymi. Nie można przy tym zapomnieć o zabezpieczeniu sytuacji awaryjnych. Dopiero po spełnieniu tych wymogów można tworzyć wizualizację procesu wraz z jej modułami takimi jak archiwizacja czy raportowanie.
Końcowym etapem złożonego procesu tworzenia nowoczesnych i w pełni zautomatyzowanych linii technologicznych jest uruchomienie instalacji. Przeprowadzane są procedury odbiorowe FAT (w siedzibie firmy Ruland E&C) oraz SAT (u Klienta). Jest to niezmiernie ważna faza projektu, gdyż w procesie technologicznym bardzo często wykorzystywanych jest wiele maszyn pochodzących od różnych dostawców. Istotną kwestią staje się więc zapewnienie prawidłowej współpracy i komunikacji pomiędzy wszystkimi układami.

Zdjęcie szaf elektrycznych układu procesowego

Ruland wdrażając nowoczesne technologie w zakresie automatyki przemysłowej,

korzysta ze sterowników programowalnych firmy Siemens

oraz nowoczesnych systemów SCADA takich jak Siemens TIA Portal, WinCC, InTouch, czy COPA-DATA Zenon. Firma oferuje również autorskie oprogramowanie dopasowane do wymagań Klienta wykonywane na platformie MS Visual Studio. Chcąc zapewnić kompleksowość swoich usług, przy wykorzystaniu najnowocześniejszych technologii, firma Ruland oferuje szereg innowacyjnych rozwiązań.

Umożliwiają one użytkownikowi nadzorowanie i monitorowanie układów oraz właściwe reagowanie operatora na różnego rodzaju zakłócenia, zapewniając tym samym minimalizację strat powstałych w ich wyniku. Systemy HMI wykorzystywane są również do zmiany parametrów procesowych oraz rejestracji danych. Pozwalają na generowanie raportów, które tworzone są automatycznie (np. po zakończeniu danego etapu procesu produkcyjnego) jak również na życzenie użytkownika. Prezentacja danych w formie wykresów czy diagramów jest bardzo istotnym czynnikiem podczas analizy przebiegu procesu. Zarchiwizowane dane stanowią bazę dla technologów do optymalizacji produkcji oraz poprawy jakości wyrobu.

Coraz popularniejszym rozwiązaniem jest redundancja, która zapewnia ciągłą pracę układu, nawet w sytuacji awarii jednego z modułów np. sterownika czy komputera. Automatyczny backup danych powiązany z macierzami dyskowymi umożliwia nieprzerwaną pracę systemu nawet w przypadku uszkodzenia jednego z dysków. Korzystanie z architektury klient-serwer pozwala natomiast na scentralizowane zarządzanie procesem i synchronizację danych pomiędzy jednostką serwerową,
a jednostkami klienckimi, które mogą być umieszczone w wielu miejscach zakładu.

Zdjęcie operatora przy panelu operatorskim

Autorskie rozwiązania w zakresie automatyzacji świadczą o indywidualnym podejściu do oczekiwań Klienta

wymagania te są również uwzględniane w dostarczanych przez nas instalacjach procesowych

Tworzone są m.in. programy recepturowe dla procesów mycia czy pasteryzacji, jak również kompletne systemy recepturowe dedykowane na potrzeby syropiarni. Pozwalają one nie tylko na zarządzenie recepturami w przyjazny i nowoczesny sposób, ale również zapewniają archiwizację danych i bieżący podgląd wykonywanej receptury. Dają także możliwość śledzenia przebiegu każdego etapu produkcyjnego oraz sterowania procesem. Przy wykorzystaniu czytnika kodów kreskowych oraz systemu drukowania etykiet połączonego z modułem wagowym możliwe jest skontrolowanie, czy dany składnik został zadozowany we właściwe miejsce i w odpowiedniej ilości. Ważnym zagadnieniem jest zapewnienie bezpieczeństwa poszczególnych części układu sterowania poprzez przydzielenie użytkownikom odpowiednich poziomów dostępu. Firma Ruland preferuje w tym przypadku rozwiązania tradycyjne z wykorzystaniem loginu i hasła, bądź też nowocześniejsze za pomocą kart RFID.

Zdjęcie uruchomienia z wizualizacją

Istotną częścią systemu jest także zapewnienie Klientowi odpowiedniego serwisu

związanego zarówno z przyjazdem do zakładu produkcyjnego jak i wsparciem zdalnym poprzez sieć Internet

W tym przypadku firma Ruland stosuje urządzenia umożliwiające nawiązanie bezpiecznego połączenia VPN w celu monitorowania procesu, diagnostyki jak również wprowadzania zmian. Jest to rozwiązanie bardzo cenione przez użytkowników, gdyż pozwala na szybką interwencję specjalistów w razie pojawienia się problemów.

Zdjęcie automatyzacji procesu produkcyjnego

Dostarczane przez nas rozwiązania są zarówno innowacyjne jak i bezpieczne

Pozwalają na prostą i intuicyjną obsługę układu

Automatyzacja procesów produkcyjnych w kontekście ich optymalizacji, poprawy wydajności zakładu i ograniczenia kosztów utrzymania przedsiębiorstwa stała się koniecznością we współczesnym przemyśle. Firma Ruland ma pełną świadomość tego postępującego procesu, dlatego też nie tylko reaguje na obowiązujące na rynku trendy, ale często kreuje świadomość Klienta w zakresie automatyzacji procesów. Firma proponuje nowoczesne, a w wielu przypadkach także innowacyjne rozwiązania, które przede wszystkim pozwalają na zwiększenie opłacalności produkcji oraz wzmacniają konkurencyjność firmy.

 

 

Czy potrzbujesz więcej infomacji na temat stosowanych przez nas rozwiązań w zakresie automatyzacji procesów?

Skontaktuj się z nami i przedstaw swoje oczekiwania.

Chętnie podzielimy się naszym doświadczeniem i posłużymy radą zarówno w kwestiach automatyzacji, jak i innych związanych z technologią procesową płynów.

zamknij

    Po przesłaniu formularza kontaktowego przetwarzamy i przechowujemy twoje dane osobowe w celu obsługi twojego zapytania. Nasza polityka prywatności zawiera nasze wytyczne w zakresie przetwarzania i usuwania danych.