Zdjęcie ISO 9001:2015

Pozytywne zakończenie procesu certyfikacji w firmie Ruland wg nowej normy PN-EN ISO 9001:2015

Większa wiarygodność, prestiż i zaufanie

System Zarządzania Jakością, zgodnie z nowo obowiązującymi zasadami, wymaga analizy organizacji uwzględniając czynniki wewnętrzne i zewnętrzne istotne dla celu i strategicznego kierunku działania firmy oraz takie, które wpływają na zdolność organizacji do osiągnięcia zamierzonych wyników. Nie mniej ważne są ryzyka i szanse, będące istotnym elementem w procesie planowania, wychodzącym ze strategii i otoczenia, w którym działa organizacja. W centrum zainteresowania stoi zawsze osiągniecie wyników zaplanowanych przez firmę, skuteczność systemu i zdolność w osiąganiu celów. System Zarządzania Jakością koncentruje się na podejściu procesowym i zasadzie P-D-C-A (Planuj-Wykonaj-Sprawdź-Działaj), która nakreśliła główny kierunek naszych przedsięwzięć, skupiających się na projektowaniu, produkcji i serwisie dostarczanych urządzeń. Przyjęte wymagania jak najbardziej korespondują z założeniami naszej firmy, gdzie staramy się podejmować działania w sposób celowy i zorganizowany, mając na względzie najwyższą jakość dostarczanych przez nas urządzeń i usług. Posiadanie certyfikatu ISO 9001:2015 to nie tylko kwestia usystematyzowania zachodzących w naszej firmie procesów. To również prestiż w oczach naszych Klientów i wzrost zaufania w stosunku do firmy Ruland.

zamknij

    Po przesłaniu formularza kontaktowego przetwarzamy i przechowujemy twoje dane osobowe w celu obsługi twojego zapytania. Nasza polityka prywatności zawiera nasze wytyczne w zakresie przetwarzania i usuwania danych.